Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az mkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Képzés, oktatás

A gazdasági kamarák szakképzési feladatai

A kamarák a szakképzési feladatait a kormányzattól átruházott, jogszabályban rögzített közjogi feladatként, minden évben megkötött támogatási szerződés révén végzik a következők szerint:


A tanulószerződéses tanácsadói hálózat működtetése

A kamara fontos feladatának tartja, hogy a tanulók - elsősorban külső gazdálkodó szervezetekkel megkötött - tanulószerződéssel vegyenek részt a duális képzésben. Ennek révén tanulószerződéses tanácsadói hálózatot működtet a területi kamaráknál, országosan koordinálva a feladatot. A cél a minőségi duális képzés és a magasabb tanulószerződés szám. A feladat ellátását közel 150 tanácsadó segíti országosan.


A szintvizsgák országos rendszerének működtetése

Annak mérésére, hogy a tanuló képes-e az irányítás melletti munkavégzésre és alkalmas-e arra, hogy gazdálkodó szervezeteknél a duális képzés keretében gyakorlati képzésben részt vegyen ún. szintvizsgát kell tennie. A szintvizsgákat a területi kamarák szervezik meg az elméletet biztosító iskolával együtt, az országos kamara koordinálása mellett. A szintvizsgázó tanulók száma évente mintegy 20.000.


A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés ellenőrzése

Azon gazdálkodó szervezetek vehetnek részt a duális képzésben, amely szervezeteket – hatósági eljárás keretében – a kamara nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételi eljárást a területi kamaráknál képzőhely-ellenőrzési referensek végzik az országos kamara koordinálása mellett. A nyilvántartásba vett szervezetek száma közel 9000.


Szakmai vizsgadelegálás

A területi kamara vizsgadelegálási referensei javaslatot tesznek az érvényes névjegyzékekről – az országos kamara koordinálása, felügyelete mellett – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgát szervező intézmények bejelentései alapján, a szakmai vizsgán vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagi feladatot ellátó személyére a Pest Megyei Kormányhivatal felé, amely szervezet megbízza, felkéri az elnököt és tagokat a vizsgabizottsági feladatok ellátására.


Pályaválasztás, pályaorientáció

A területi kamarák pályaorientációs tanácsadók segítségével segítik elő a pályaválasztást, bemutatva előttük a lehetőségeket, tematikus osztályfőnöki órák, szülői értekezletek keretében, gyár-, üzem- és tanműhely-látogatások, pályaorientációs rendezvények megszervezésével. A feladata mellett minden évben több ezer fős kutatást végez az általános iskolások körében a pályaválasztás témájában.


Mesterképzés és mestervizsgáztatás

A kereskedelmi és iparkamarák kiemelt feladata a mesterképzés, az egyes szakmák szakmai csúcsát megtestesítő mesterek számára szervezett tanfolyamok területi szintű megvalósítása az országos kamara koordinálása mellett. A területi kamarák évente közel 700 támogatott és 700 önköltséges mesterképzést és vizsgát szerveznek.


A megyei fejlesztési és képzési bizottságok működtetése

A területi kamaráknál megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB) működnek, amely bizottságok feladata elsősorban a szakképzés irányaira és a beiskolázás arányaira vonatkozó megyei szintű javaslatok elkészítése. A feladat mellett, tanulói utánkövetés kapcsán felmérést készítenek a végzett tanulók munkaerőpiaci státuszáról.


Ágazati készségtanácsok működtetése

Az MKIK jelenleg 16 ágazatban kezdte meg az ún. ágazati készségtanácsok (ÁKT) működésének előkészítését, amelyek szerepe az, hogy a vállalati igények megfogalmazása hozzá tudjon járulni ahhoz, hogy a képzési tartalmak jobban illeszkedjenek a munkaerő-piaci és a munkaadói igényekhez, ezzel erősítsék a keresletvezérelt szakképzési rendszer működését. Az ÁKT-k mellett szakértők közreműködnek az egyes szakképesítésekhez tartozó szakmai tartalmak átdolgozásában, frissítésében, a tanügyi dokumentumok aktualizálásában.

Hazai szakmai versenyek

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV), melyek döntője a „Szakma Sztár Fesztivál”. A kezdetekkor még 15 szakma versengett, mára ez a szám meghaladta a 60-at, így mostanra közel 300 tanuló méri össze tudását minden év tavaszán a döntő színhelyén, a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén. A nyertesek a későbbiekben lehetőséget kapnak arra, hogy Európa legnívósabb szakmai versenyén, a EuroSkills-en részt vegyenek. A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák és a szakmatanulás népszerűsítése a diákok körében, „a jó szakma felér egy diplomával” szlogen jegyében.


WorldSkills és EuroSkills versenyek

A világ és Európa legjobb fiatal szakembereinek megmérettetése minden évben más-más országban zajlik. Egy-egy ország legjobbjai találkoznak a világversenyeken. A versenyszervezés, a versenyzők felkészítésének koordinálása, helyszínre juttatása, ellátása az MKIK feladata.


„Munkaerő-piaci prognózis, várható munkaerő kereslet és on-line lekérdezési rendszer” adatfelvétel és kutatás koncepciója

Az MKIK GVI Nonprofit Kft. a kormányhivatalok segítségével végez kutatást a magyar vállalkozásoknál a rövidtávú munkaerő-kereslet országos előrejelzése céljából.


A felnőttképzéshez kapcsolódó kamarai feladatok

Az MKIK működteti azon Program Bizottságot, amely a szakmai programkövetelményeket véleményezi, elbírálja. Nyilvántartásba veszi és folyamatosan továbbképzi a felnőttképzési programszakértőket.


Országosan egységes kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás kidolgozása

A kamarai gyakorlati oktatók rendszerének kialakítása, a szakemberek képzése azt a célt szolgálja, hogy a gazdálkodó szervezetek, amelyek a duális képzésben részt kívánnak venni, rendelkezzenek olyan pedagógiai alapképzettséggel bíró szakemberrel, aki képes a tanulók színvonalas képzésére, megfelelő kezelésére.